תמונות אחרונות

Elementary school pupils

מדעים מכון ויצמן

מסלול דוידסון למצוינות מדעית בחטיבות הביניים הוא מסלול ייחודי מבית מכון דוידסון – המכון המוביל בארץ לחינוך מדעי, והזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. המסלול מיועד בראש ובראשונה לקבוצות תלמידים מצטיינים. תוצאה נלווית היא מתן מענה עקיף לשיפור לימודי המדעים בבית הספר כולו. המסלול פועל שנתיים בבית ספרנו.

מטרות המסלול
מטרות המסלול הן לשפר את לימודי המדעים בחטיבת הביניים על מנת לשמר ולהגביר את העניין של תלמידים במדעים, להעלות את המוטיבציה ללימודי מדעים בתיכון, ולספק לתלמידים בסיס ראוי ללימודים אלה.

אופי הלימודים במסלול:
פעילויות העשרה, הרחבה והעמקה של תכנים מתוכנית הלימודים במדע ובטכנולוגיה. הוראת המסלול מבוצעת על ידי מורי בית הספר תוך הכשרה וליווי אישי רציף ומתמשך מטעם צוות המסלול. הפעילויות המדעיות מתבססות במידה רבה על עבודת מעבדה עצמית או קבוצתית של תלמידים. המסלול מתמקד ברכישת מיומנויות חקר בדרך של למידה חווייתית תוך עמידה בדרישות המצוינות, עידוד הסקרנות, פיתוח היכולת המתמטית והחשיבה המדעית.

קבוצת המצוינות:
התלמידים בקבוצת מצוינות הנם תלמידים שהתקבלו למסלול מצוינות ובחרו בו לאחר שהציגו את מועמדותם, את שיקולי הדעת שלהם בבחירת המסלול ואת מידת התאמתם למסלול מצוינות. לכן רמת המוטיבציה להצלחה במסלול ולשיתוף פעולה מלא מצד התלמידים ניכרת במפגשים המשותפים איתם. מסלול המצוינות טיפח את הקשר הבינאישי בקרב תלמידי המצוינות בשכבות ז'-ח'.

התלמידים גילו עניין רב וסקרנות במסלול, על אף העומס ושעות הלמידה הרבות. בנוסף התלמידים טיפחו מיומנויות של חקר וחשיבה מדעית ומתמטית על ידי ביצוע ניסויים באופן עצמאי וקבוצתי, וכן הם העשירו והרחיבו את הידע באמצעות הרצאות ופעילויות שונות ומגוונות שהתקיימו במכון דוידסון.
כמו כן במהלך השנה התלמידים לקחו חלק בהוראת עמיתים בנושא אסטרונומיה וחלל, הם העשירו את תלמידי המצוינות בנושאים חדשים ומרתקים ובמהלך ההרצאות התלמידים גם חיזקו את היכולות שלהם בעמידה מול קהל.

שינוי גודל גופנים