תמונות אחרונות

Elementary school pupils

הסכם בית ספרי

הסכם בית החינוך

אנו, קהילת בית חינוך "זבולון המר" תלמידים, מורים, הורים ואנשי צוות מאמינים בכבוד האדם באשר הוא אדם ובין כל באי ביה"ס, על מנת שכל פרט ירגיש אהוב, מוגן ושייך. בית ספרנו הינו סביבת חיים חברתית- קהילתית לומדת, אשר במרכזה האדם הלומד, המודע לעצמו, לזולתו, לסביבתו ולעולם בו הוא חי.

חזון בית ספרי

 העקרונות המנחים:

א.    אנו מורים, תלמידים והורים מאמינים בזכותו של כל לומד  להגיע למימוש עצמי, תוך חיזוק אמונתו בעצמו וביכולותיו על ייחודו ומהותו.

על כן:

 1. נאפשר את מיצוי הכישורים והיכולות בתחומים שונים ומגוונים למתן
  שוויון הזדמנויות.
 2. נסייע בהתמודדות עם קשיים תוך כדי מתן מענה דיפרנציאלי.
 3. נשתף את הלומד בתהליכי הערכה ומשוב על אופן התקדמותו.
 4. נזמן סביבה עשירה ומגוונת שתאפשר בחירה מגוונת ותענה על צרכי הפרט.

ב.     אנו קהילת בית הספר מאמינים בטיפוח אורח חיים קהילתי דמוקרטי הנשען על מעורבות, איכפתיות, השפעה ושיתוף ליצירת אקלים מיטבי ומגן, המאפשר אוירה חוויתית ומהנה.

על כן:

 1. נפתח תקשורת בינאישית המעודדת צמיחה והתפתחות, ומודגש בה עקרון
  הפלורליזם (השוני בין בני האדם) ועקרון ההדדיות תוך פתרון קונפליקטים
  וקבלת החלטות.
 2.   נזמן ללומד התנסויות, שיקנו לו הבנה טובה יותר של תהליכים חברתיים
  ופוליטיים ושל  תפקיד האזרח בדמוקרטיה.
 3. נעודד את הלומד לקחת חלק בתכנון ובביצוע פעולות בית ספריות של חברת
  הילדים ומעורבותו באורח החיים בביה"ס.
 4. בית-הספר יקדם תהליכים לחיזוק הקשר עם החברה והקהילה על- ידי פיתוח מעורבות חברתית ואכפתיות ,שתתבטאנה בהתנדבות בקהילה.
 5. נפתח בקרב התלמידים מודעות לתופעות שליליות ותגובה למניעתן.

ג.       אנו שותפים לבית הספר מאמינים בהעמקת בניית זהותו ועולמו הרוחני והערכי של הלומד כצעיר ישראלי ובטיפוח מודעות אזרחית וחשיבותה של ההיכרות של הלומד עם תולדות עם ישראל ותרבותו.

על כן:

 1. נאפשר התמודדות עם מחלוקות ערכיות וחינוכיות באמצעות כלים
  דמוקרטיים,  ומתוך כבוד וסובלנות לדעות השונות ומתוך נכונות לקבל  את
  החדש והשונה.
 2. נאפשר ביטוי לריבוי הדעות הגלום בלימודי היהדות ונראה בריבוי הדעות
  הזדמנות להרחבת  ידע.
 3. נעודד פיתוח אופציות לקיום תרבותי-ישראלי, המקיים זיקה לתולדות
  ישראל ויצירתו  ממגוון היבטים תוך ביקורת וחידוש.

ד.      אנו כל באי בית הספר מאמינים בחשיפת כל לומד לחדשנות והתפתחות טכנולוגית עדכנית להגדלת, בפיתוח סביבה לימודית מגוונת המאפשרת אוירה המעודדת חשיבה חופשית, יצירתיות, פעלתנות ונטילת אחריות.

על כן:

 1. ביה"ס יזמן ללומד מגוון דרכים ואסטרטגיות לפיתוח מיומנויות להתמודדות עם אוריינות טכנולוגית וטיפול במידע.
 2. ביה"ס יעודד שימוש בטכנולוגיה ככלי המטפח חשיבה ומשפר את כישורי
  הלמידה   להגברת מיצוי יכולות המימוש העצמי ועידוד המצוינות.

ה.    אנו קהילת בית הספר מאמינים בטיפוח איכות הסביבה ובפיתוח מודעות לחשיבות סביבה נקייה ואיכותית תוך לקיחת אחריות אקטיבית למען איכות החיים.

על כן:

 1. נעשיר את הידע שלו בנושאי איכות הסביבה
 2. נעודד את הלומד לקחת אחריות אקטיבית לטיפוח הסביבה .
 3. נעלה לדיון בעיות אקולוגיות תוך בחינת דרכים לשיפור ושינוי.

זכויות

 כבוד הדדי בין באי בית החינוך

 1. שיכבדו אותי, שאני ארגיש מוגן ושייך לבית החינוך:
 • צוות המורות והתלמידים יתייחסו אליי בכבוד.
 • צוות המורים ידאג לביטחוני כדי שארגיש מוגן ושייך.
 1. שיקשיבו לי, שיינתן מענה לשאלה שאני מפנה או מעלה:
 • צוות בית החינוך יתייחס ברצינות לבעיות, טענות או שאלות של התלמיד.
 • יכבדו אותי בשעה שאני עונה על שאלה שנשאלתי, גם אם אני טועה.
 1. שיבינו את צרכיי:

·        המורה תטפל בבעיות שצצות ולא תתעלם גם מבעיות רגשיות.

 • יתנו אמון בדברים שאני אומר.
 1. לקבל  יחס הוגן מהמורה, יחס השווה לכלל התלמידים הלומדים בכיתתי:
 • המורה תאפשר שוויון הזדמנויות לכלל התלמידים.
 • לא תהיה אפליה בין תלמידים טובים ופחות טובים.
 • מורה לא תעשה השוואה בין תלמידים.

 

התחשבות בצרכי תלמיד

 1. לצאת מן השיעור כשאני זקוק לכך:

א.    לתלמידי כיתות א' ו- ב' ניתנת האפשרות לצאת משיעור לצורך עשיית צרכים אישיים (לשירותים), בכל זמן נתון.

ב.     לאפשר לתלמיד לעזוב שיעור לצרכיו בשעה שנייה , בשעתיים רצופות.

ג.       לצאת לשטוף ידיים במהלך שיעור אומנות, נתון לשיקול דעתה של המורה.

ד.     בשעה שילד חש ברע, על המורה להפעיל שיקול דעת ולאפשר לתלמיד לצאת לשתות או לצאת למזכירות כדי ליצור קשר עם ההורים.

ה.    שהמורות יתחשבו בעומס התיק, וישקלו זאת בזמן הכנת מערכת וספרים נדרשים.

 

 1. לשחק וללמוד בחופשיות מבלי שיפגעו בי:

א.    זכותו של תלמיד לשחק עם חבריו בהפסקה מבלי שיופרע.

ב.     כל תלמיד רשאי לשחק איך שמתחשק לו בתנאי שלא יפגע בחבר, ברכוש ובעצמו.

חובות


אנחנו מתנהגים בכבוד למורים, לתלמידים ולסביבה
 

 • עלינו לפנות ולדבר בנימוס לכל אדם (לא להרים קול ולא להתחצף).
 • עלינו לכבד את הרגשות והמחשבות של האחר.
 • עלינו לשמור את הזכות של כל אחד לדבר,להביע דעה  בדרך נאותה.
 • עלינו לשמוע ולהתייחס לדעות האחר בדרך מכובדת, גם אם הן סותרות את הדעות שלי.
 • אין  להשתמש בנקודות התורפה או החולשה על מנת לפגוע בחבר.

דרכי אכיפה

(בהתאם לחומרת ההתנהגות יופעל שיקול דעת של המורה לגבי הסנקציה)

 • אזהרה בע"פ.
 • זימון לשיחה לצורך בירור עם המורה.
 • התנצלות (בע"פ או בכתב) בפני האדם הנפגע.
 • יידוע הורים באמצעות מכתב.
 • השעיה לכיתה מקבילה/גבוהה יותר לשעתיים באישורה של מנהלת  או סגנית.
 • לעלות את הנושא לדיון בכיתה (במידה והנושא חברתי ולא פרטי).
 • שיחה עם מנהלת, מחנכת והורים.
 • הערה בתעודה (על התנהגות).
 • הרחקה מבית הספר.

 חוק הברזל– "אין להשתמש ולפגוע באחר בכל סוג של אלימות "

אלימות היא שימוש בכוח, בין אם פיזי, פסיכולוגי או אחר תוך כדי פגיעה או כוונה לפגוע בזולת (ויקיפדיה ערך "אלימות").

דרכי אכיפה

 1. שימוש באלימות מילולית כלפי תלמיד
 • פעם ראשונה – אזהרה בע"פ ע"י המורה + תיעוד האירוע ע"י התלמיד.
 • פעם שנייה – אזהרה ומכתב להורים.
 • פעם שלישית -השעיה לכיתה המקבילה או לכיתה גבוהה יותר לשעתיים.

השלמת החומר הנלמד.

מכתב ידוע להורים או שיחה  טלפונית עם ההורים.

מכתב התנצלות לגורם הנפגע.

 • פעם רביעית – זימון הורים.

דיווח למנהלת הבית /למחנכת הכיתה.

 

שימוש באלימות מילולית כלפי מורה / איש צוות

השעיה מיידית ליום שלם ויידוע ההורים.

 1. שימוש באלימות פיזית
 • פעם ראשונה – ברור האירוע ע"י המורה, והשעיה מיידית ליום שלם לכיתה
  המקבילה או לכיתה גבוהה יותר.

השלמת החומר הנלמד.

מכתב ידוע להורים.

(הערות: 1. בכיתות א' יופעל שיקול דעת של המורה לגבי השעיה ליום שלם.

 1. במידה והתלמיד לא הביא את   המכתב החתום ע"י אחד  ההורים
  יש ליצור קשר טלפוני עם ההורים) .
 • פעם שנייה – ברור האירוע ע"י המורה, והשעיה מיידית ליום שלם לכיתה
  המקבילה או לכיתה גבוהה יותר.

השלמת החומר הנלמד.

מכתב ידוע להורים וזימונם.

 • פעם שלישית– ברור האירוע ע"י המורה, השעיה הביתה ליום אחד, מכתב
  ידוע להורים ושיחה טלפונית.

השלמת החומר הנלמד.

שיחה עם מנהלת בית הספר+ הורה וילד.

** במקרי אלימות חריגים יופעלו סנקציות עפ"י שיקול דעת הצוות החינוכי ולא עפ"י  המדרג שלעיל.

 

 1. שימוש באלימות רגשית

אלימות רגשית היא העלבה, החרמה, התגרות, הצקה, איום, סחיטה

דרכי אכיפה

במקרים של העלבה, התגרות והצקה

 • פעם ראשונה – בירור ע"י המורה ואזהרה בע"פ
 • פעם שנייה – בירור ע"י המורה ומכתב ידוע להורים
 • פעם שלישית – בירור ע"י המורה והשעיה לשעתיים לכיתה המקבילה/גבוהה יותר.

    במקרים של החרמה, איום וסחיטה

 • בירור המקרה  ע"י המורה
 • קריאת ספר בנושא
 • שיחה כיתתית
 • יידוע ההורים על מעשה ילדם
 • התערבות טיפולית
 • במקרה שהחרם כיתתי ,  הכיתה תקבל ענישה של תרומה לקהילה מחוץ לשעות הלימודים.
 • יוזמי החרם – בפעם הראשונה -יושעו ליום שלם לכיתה אחרת.

בפעם השנייה – יושעו ליום שלם הביתה.

 אלימות בפעילות  פורמלית ובלתי פורמלית

 • כל אירוע אלימות שיתרחש בפעילות חינוכית פורמלית בבית החינוך בשעות אחה"צ, יטופל בהתאם לסעיף "אלימות" המופיע בהסכם זה.
 • בכל אירוע אלימות בפעילות בלתי פורמלית בשעות אחה"צ  – הנושא ייבדק בהתאם לחוזר מנכ"ל.

 

תלמיד אשר הושעה לביתו ובכל זאת בחר להגיע לבית החינוך, לא יורשה להיכנס לכתתו, אלא יושעה לכיתה מקבילה וביום המחרת, יושעה לביתו.

 

פגיעה באמצעות פייסבוק / אינטרנט

חל איסור מוחלט לפגוע באדם באמצעות הפייסבוק או כל אתר אינטרנטי אחר.

 דרכי אכיפה

 • השעיית התלמיד ליום עד יומיים
 • זימון הורים
 • דיווח לוועדה בין מקצועית
 • בניית תכנית חינוכית.

 שמירה על פרטיות המורים והתלמידים

 1. ילקוטו וחפציו של המורה/התלמיד הינם רכושו הפרטי , ואין לגעת בחפציו ללא
  הסכמתו.

 דרכי אכיפה

 • תלמיד שנגעו בחפציו ללא רשות, יזום פניה לתלמיד שעשה זאת וידרוש ממנו בלשון מכבדת לא לחזור על כך שנית.
 • שיחה עם המחנכת או מורה מקצועית.
 • פנייה של המורה להורים להתערבות כדי להחזיר את החפץ שנלקח.
 • חפץ שנעלם או הושחת חובת התלמיד לרכוש חדש תחתיו.

** במידה ויש חפץ שלא ידוע למי שייך (תלמיד א' טוען לבעלותו, ותלמיד ב' גם כן טוען לבעלותו) יש לגשת למורה לבירור העניין.

 1. 2. כל מגע גופני בין התלמידים צריך להיות מקובל על שניהם בהתאם למקובל בשלב ההתפתחותי של התלמיד/ה.

דרכי אכיפה

 • שיחה עם המחנכת או מורה מקצועית.
 • התנצלות בפני התלמיד הנפגע.
 • יידוע ההורים באמצעות מכתב.
 • זימון הורים לשיחה עם יועצת בית הספר.
 • זימון הורים לשיחה עם מנהלת בית הספר.
 • הרחקה מבית הספר.

** במקרים חריגים של מגע פיסי/גופני, גם אם היה בהסכמה תהיה מעורבות של גורם מטפל.

שמירה על רכוש וניקיון בית הספר

 • אין להשחית רכוש/ציוד הנמצא ברשות הכיתה, או מחוצה לה.
 • עלינו לשמור על סביבה נקייה הן בכיתה והן מחוצה לה.
 • עלינו למלא תורנות כיתה וחצר באחריות.
 • בתום יום הלימודים על כל תלמיד להרים את כיסאו.
 • חל איסור על הוצאת אוכל מתחום הכיתה למעט ימי הפסקה מתוקה.

דרכי אכיפה

 • שיחה עם המחנכת או המורה המקצועית.
 • ניקיון האזור בו לא נשמר הניקיון.
 • תיקון הרכוש הנפגע ע"י התלמיד.
 • במקרה של נזק לרכוש יידרש התלמיד לתיקון או תשלום הנזק שנגרם.
 • יידוע ההורים באמצעות מכתב.
 • שיחה עם המחנכת וההורים.
 • שיחה עם המנהלת וההורים.
 • הרחקה מבית הספר.

  אנחנו נכנסים לכיתה מיד עם השמע הצלצול, ויושבים במקום

 • עלינו להגיע לבית הספר בשעה 8.00 בבוקר.
 • בתום ההפסקה עלינו להיכנס לכיתה בזמן.
 • ביום שישי עלינו להגיע לבית הספר בשעה 7.55 למסדר בוקר.

  דרכי אכיפה

 • בירור ע"י המורה לסיבת האיחור.
 • תלמיד המאחר בשעות הבוקר ירשם ביומן הכיתה ע"י המורה המלמדת.
 • אזהרה על ידי מחנכת הכיתה.
 • יידוע ההורים על ידי מכתב.
 • הזמנת הורים .
 • קיום ביקור בית ע"י המחנכת והיועצת בבית התלמיד המאחר.
 • דיווח לקצין ביקור סדיר (איחורים חוזרים ונשנים).

אנחנו מגיעים עם ש"ב וציוד מלאים ומניחים אותם על השולחן

 •  עלינו  להגיע עם ש"ב וציוד מלאים לכל השיעורים.
 • עלינו להשלים חומר נלמד במקרה של היעדרות ולהכין שעורי בית.

דרכי אכיפה

 • פעם ראשונה-כתיבת הערה ביומן מורה.
 • אחרי פעמים של אי הכנת ש"ב / אי הבאת ציוד יידוע ההורים באמצעות מכתב.
 • לאחר 3 פעמים ומעלה הזמנת ההורים לשיחה / שיחה טלפונית עם ההורים.
 • הורדה בציון בתעודה.
 • ניתן להשאיר  תלמידים בכיתה בזמן ההפסקה להשלמת החומר הנלמד, אך ורק אם התלמידים תחת  השגחת מורה.

 אנחנו מדברים וקמים מהמקום רק לאחר הצבעה וקבלת רשות

 •  יש לשבת במשך כל זמן השיעור, אלא אם כן נדרש אחרת מהמורה.
 • במידה ורוצים לגשת לפח, לכוננית, לחבר יש לבקש רשות מהמורה.
 • יש להיות קשוב להוראות המורה המלמד.
 • יש לדבר/להשתתף בשיעור רק לאחר הצבעה וקבלת רשות.
 • יש לעזוב שיעור אך ורק ברשות המורה המלמד.

דרכי אכיפה

 • אזהרה  בעל פה על ידי מורה.
 • רישום ביומן מורה.
 • יידוע ההורים באמצעות מכתב (במקרים חריגים הזמנת הורים).
 • הורדת ציון בתעודה בהתנהגות.
 • ניתן להשאיר  תלמידים בכיתה בזמן ההפסקה, אך ורק אם התלמידים תחת  השגחת מורה.
 • במקרה של יציאה מן השיעור ללא רשות המורה יש לדווח להורים.
 • במקרים קיצוניים תלמיד אשר יצא מן השיעור ללא רשות המורה יושעה לכיתה אחרת ליום שלם.

 

 אנחנו מבצעים את המשימות המוטלות בשיעור

 • בזמן שיעור יש לבצע את המשימות הנדרשות ע"י המורה.

דרכי אכיפה

 • אזהרה  בעל פה על ידי מורה.
 • רישום ביומן מורה.
 • יידוע ההורים באמצעות מכתב (במקרים חריגים הזמנת הורים).
 • הורדת ציון בתעודה.

 אנחנו מגיעים עם הופעה הולמת לבית החינוך


חובה להגיע בתלבושת אחידה.

 • חולצות – יש להגיע עם חולצות העוברות את קו המותן. אין להגיע עם גופיות.
 • חצאיות/מכנסיים – אפשר להגיע עם חצאיות  אשר אורכן המינימאלי מעט עד הברך.
 • לא ניתן להגיע עם מכנס קצר ומתחתיו מכנס צמוד (טייץ).
 • הנעלה-יש להגיע בסנדל סגור או נעלי ספורט.  חל איסור על הגעה בקבקבים, נעלי אצבע או נעלי בית.
 • על התספורת להיות מעודנת (לא קרחת, ללא גילוח ותספורות פנקיסטיות).
 • יש להקפיד על צבע שיער טבעי או בגוון טבעי.
 •     אפשר לענוד עגילים ארוכים ובתנאי שלא יהיו גדולים.
 • אין לענוד עגיל בגבה, באף או בלשון.
 • חל איסור על איפור.
 •      לק – אפשר להגיע עם לק בידיים לשכבות ז'-ח' בלבד בצבעים לבן ושקוף (ללא קישוטים).

דרכי אכיפה לגבי איפור

 • ניקיון האיפור ע"י התלמידה.
 • שיחה עם התלמידה.
 • דיווח להורים.

דרכי אכיפה לגבי לבוש

 • שיחה עם התלמיד/ה
 • שיחה עם ההורים (במידה והדבר חוזר על עצמו).

איסור עישון ושתיית אלכוהול

חל איסור מוחלט על עישון ושתיית אלכוהול.

דרכי אכיפה

במקרה של עישון:

 • שיחה של המנהלת והיועצת עם התלמיד והוריו.

במקרה של שתיית אלכוהול:

 • השעיית התלמיד לביתו ליום עד יומיים.
 • זימון הורים.
 • דיווח לוועדה בין מקצועית.
 • בניית תכנית חינוכית.


אנחנו לא מגיעים עם אביזרים וציוד אלקטרוני לבית החינוך

 •          אין להביא אייפד, טאבלט או כל ציוד אלקטרוני.

בכל מקרה של הבאת ציוד יקר ערך -אחריות הינה של התלמיד בלבד.

תלמיד יורשה להגיע עם פלאפון לביה"ס.

הפלאפון יהיה במצב כבוי מרגע הכניסה בשער ביה"ס ועד רגע היציאה מחוץ לשער.

במקרה של מצב חרום (אזעקה בלבד) יורשה לתלמיד להדליק את הפלאפון וליצור קשר עם ההורים.

תלמיד אשר ישתמש בפלאפון במהלך שהותו בביה"ס ולא בשעת חירום-יועבר הפלאפון באותו היום למנהלת ביה"ס והתלמיד יוזמן לשיחה.

במקרים של הפרה חוזרת על הנחיה זו יוזמנו ההורים לשיחה.

איסור לעיסת מסטיק בזמן השיעור

חל איסור מוחלט על לעיסת מסטיק בזמן שיעור.

דרכי אכיפה

בפעם הראשונה – אזהרה בע"פ.

בפעם השנייה – אזהרה בע"פ ודיווח להורים (מכתב או שיחה טלפונית).

בפעם השלישית – הורדה בציון בהתנהגות.

 

אנחנו נשמעים להוראות משמרות הזה"ב

 • יש להישמע להוראות הניתנות על ידי תורני משמרות הזה"ב.
 • יש להמתין בסבלנות ולא להאיץ בתלמידי משמרות הזה"ב.
 • תלמיד שנתבקש למסור פרטיו יעשה זאת.

דרכי אכיפה

 • דיווח למורה אשר אחראית על משמרות הזה"ב.
 • יידוע ההורים ע"י מכתב.
 • הערה בהתנהגות בתעודה.

אנחנו שומרים על יושרה בזמן המבחנים

 • יש לשמור על טוהר המבחן ויושרה בזמן מבחנים ובכלל בכל דרך בדיקת ידע לסוגיה.
 • לפני תחילת המבחן המורה תסביר את הנוהל של העתקה במבחן בפני התלמידים.

דרכי אכיפה

בפעם הראשונה – יורדו 10 נק' מן הציון הכולל של המבחן. המורה תציין זאת על גבי המבחן.

בפעם השנייה – המבחן יפסל , והאירוע ידווח להורים.
תלמיד אשר מעתיק מתוך חומר עזר יש לפסול את המבחן מיידית ולדווח להורים

יש להישאר בשטח בית החינוך בכל שעות הלימודים

יום הלימודים מתחיל בשעה 8:05 ומסתיים בשעה 14:30, לרבות יום רביעי(12:45) ושישי (11:45).  בכל הזמן הזה על התלמיד להיות בשטח בית החינוך.

דרכי אכיפה במידה ותלמיד יצא משטח בית החינוך ללא אישור

 • התלמיד יושעה לביתו ביום שלמחרת
 • מכתב להורים וזימונם לשיחה
 • כתיבת עבודה ע"י התלמיד.

הנחיות למורה

טיפול באירוע אלימות בזמן ההפסקה

הטיפול באירוע ייעשה על ידי המורה המלמדת בשיעור שלאחר ההפסקה. במידה והאירוע לא טופל, יש לפנות למחנכת הכיתה ובמידת הצורך לרכזת השכבה. האחריות הכוללת לטיפול באירוע הנה של המחנכת.

 

טיפול באירוע אלימות לאחר ההפסקה

 • המורה המטפלת היא המורה הבאה שנכנסת לשיעור.
 • במידה והמורה לא מלמדת בכיתה יש לפנות למחנכת. אם המחנכת לא נמצאת יש לפנות לרכזת השכבה.
 • האחריות הכללית לבדיקה כי הארוע טופל כראוי הוא על המחנכת.

יציאה של תלמיד  מן הכיתה ללא רשות/אי כניסה לשיעור

במידה ותלמיד יצא מן הכיתה ללא רשות המורה /לא נכנס לשיעור, על המורה:

 • להעביר הודעה בכתב למזכירות.
 • במידה והמורה יודעת על מקום הימצאו של התלמיד יש לציין זאת.
 • המכתב יועבר לאחד מאנשי ההנהלה – מנהלת, סגנית, מנהלת שכבה, ובאחריותם לבדוק  את מקום הימצאו של התלמיד ולהעבירו תחת השגחתם.
 • באותו יום התלמיד לא יוכל להיכנס לשיעור ממנו הוא נעדר. התלמיד יושעה ויקבל משימות אשר יבצעם מחוץ לכיתה.
 • לאחר השיעור המורה המלמדת בשיעור תקיים שיחה עם התלמיד, ותיעוד השיחה יועבר למחנכת ולגורם הטיפולי שהשגיח על התלמיד.
 • יש לדווח להורים
 • במקרים קיצוניים התלמיד יושעה מחוץ לכיתה ליום שלם.

 

במקרה של השעית תלמיד יש לנהוג בדרכים הבאות

          תלמיד המושעה משעור:

 • הודעה תינתן להורים במכתב. יש לדרוש במכתב חתימת הורים. בחלק מן המקרים יש לגבות את המכתב ביידוע טלפוני.
  במידה ולא מופיעה חתימת הורים על המכתב חובה ליידע את ההורים טלפונית.
 • התלמיד המושעה יגיע לכיתה אליה הושעה עם טופס השעייה ומשימה שניתנה לו ע"י המורה המשעה.

תלמיד המושעה מיום לימודים מלא לכיתה מקבילה:

 • הודעה תינתן להורים במכתב. יש לדרוש במכתב חתימת הורים. יש לגבות את המכתב ביידוע טלפוני.
 • במכתב ההשעיה יש להודיע על הבאת מערכת מלאה של הכיתה אליה מושעה התלמיד.

תלמיד המושעה מיום לימודים או יותר לביתו:

 • הודעה מוקדמת תינתן להורים במכתב. יש לדרוש במכתב חתימת הורים.
 • בכל מקרה יש ליידע את ההורים טלפונית.
שינוי גודל גופנים